eMTB terminologin förklarad

Bekanta dig med E-MTB-terminologi, här får du en praktisk genomgång.

Även de av oss som talar flytande cykelspråk, som kan skilja SLX från XTR och kan skilja stack från reach, och alla möjliga tekniska termer som vi älskar att svänga oss med kanske inte är skickliga på språket för eMTB.

Tekniken som driver e-cyklar har kommit så fort att även de av oss som snabbt kan se hur mycket en cykel ska kosta, vad den borde väga och hur hen ska använda och serva delarna kan vara lite tveksam när det gäller att bedöma en ny generation av e-delar. Därför kommer här en lite guide till eMTBs språk, i alfabetisk ordning.

Ampere Timmar

Ampere-timmar (Ah) är ett mått på batterikapacitet. Så ju fler Amp-timmar som erbjuds, ju längre kommer du komma på varje laddningscykel. Högkvalitativa E-MTB batterier erbjuder mellan 11 och 14 Ah.

Laddningscykel

En hel tömning och en hel påfyllning av batteriet. Förväntad batterilivslängd uttrycks vanligtvis i form av laddningscykler, så ett batteri med 1000 laddningscykler borde klara 1000 laddningar. Det finns dock en viss minskning av kapaciteten under tid, men 1000 laddningscykler är tillräckliga för många års användning.

Litium-Ion batterier

Det finns många olika batterier tillgängliga för eMTB, men Litium-Jon (eller Li-ion) -batterier är vanligtvis de med bäst kapacitet, låg vikt och lång livslängd. Litiumjonbatterier används i många olika laddningsbara produkter, så som mobiltelefoner och kameror.

Kraft

Mätt i Watt (W), detta är den mängd arbete som kan utföras av elcykelsystemet. De pedalassisterade elcyklar som säljs i Sverige är begränsade till 250W enligt lag. Överstiger de detta tal klassas de inte som cyklar. En hästkraft är 750W (se Watt).

Mid-drive motor

Mitt-motor, Centrummotor eller vevlager motor: Kärt barn har många namn. Det är när motorn ligger centralt placerad i cykelns drivning, i motsats till navmotorn. Mitt-motorn är ett populärt val för eMTB, eftersom det ger låg och centrerad viktfördelning, intuitiv körkänsla och lätt att ta loss hjulen jämfört med navmotorer.

Mode A

Nivå på motoriserat assistans som tillhandahålls på en eMTB, vald av åkaren med reglage på styret och visad på elsystemets display. Shimano STEPS E8000 erbjuder till exempel tre körlägen: Eco, Trail och Boost.

Navmotor

Beskrivning på en elcykel där motorn sitter inuti ett nav, antingen i bakhjulet eller framhjulet. Något som inte ger samma cykelkänsla som en centrummonterad motor.

Newton Meter (NM)

Mått av vridmoment, kraft som appliceras för att skapa rotation (se Moment).

Pedal - Assist

Pedalassisterade elcyklar känner av vridmomentet eller kadensen hos åkaren via sensorer. När du trycker hårdare eller trampar fortare svarar systemet genom att öka effekten. De skiljer sig från elcyklar med gashandtag, som fungerar mer som mopeder som inte behöver trampas. Pedal-assistent eMTB har en naturlig körkänsla, är juridiskt klassificerade som cyklar i Sverige och är den vanligaste typen av eMTB som produceras av större seriösa tillverkare.

Q Faktor

Enkelt sagt, avståndet mellan pedalerna mätt parallellt med vevlagret. På elcyklar och eMTB har Q-faktor varit högre för att få plats med de skrymmande motorer. Nu erbjuder system som Shimano STePS samma Q-faktor som för standard mountainbikes.

Räckvidd

Avståndet eller tiden som ett batteri kommer att räcka oavsett omständigheter. Räckvidden bestäms av batterikapaciteten och påverkas av cykel och ryttarens totala vikt, terrängen (kuperad, platt, nedförsbacke) och assistläge. Räckvidden ändras enligt dessa omständigheter och visas vanligen dynamiskt på displayen på styret.

Support ratio

För pedal assisterade eMTBs så är det procentandelen av åkarens kraft som tillhandahålls av motorn. Detta ändras i olika lägen. Till exempel kan ett lågt läge stödja 70% av en åkares pedalkraft medan ett högt läge kan stödja över 250%. Batterierna håller längre vid lägre assistförhållanden.

Voltage

Kraftströmflöde från batteriet till motorn, vilket liknar hur vatten strömmar genom en slang under tryck. 

Vridmoment

Mätt i Newton meter (Nm) är vridmoment ett mått på kraft som appliceras för att orsaka rotation. Momentspecifikationer för eMTB (till exempel 70Nm) hänvisar till den maximala kraft som kan appliceras på bakhjulet av motorn.

Walk Mode

Ett assistläge med väldigt låg assistans om du skall gå med cykeln uppför cykelramper, i trappor eller på allmänt krångliga ställen.

Watt

En viktig måttenhet för effekt som produceras av ett system och, tillsammans med spänning, avgör hur snabbt en eMTB kan gå

Watt-timmar

En mått för den totala batterikapaciteten genom multiplicering av Amp-timmar med spänning (sedan avrundad till närmaste 50 eller så). Så, ett batteri med en märkspänning på 36V och 14Ah sägs ha en kapacitet på 500Wh (36x14 = 504).